Rejestracja

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem Twojej rejestracji. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt: urszula.rabkowska@xbsdirect.pl

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Miejscowość:
Ulica i nr. domu:
Kod pocztowy:-Nr mieszkania:
Zapoznałam/em się z treścią regulaminu i akceptuję jego zapisy, w tym informujące o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych przez spółkę XBS Logistics S.A. z siedzibą w Pass 20M. (Regulamin konkursu)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych prze partnerów spółki XBS Logistics S.A. z siedzibą w Pass 20M zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. ze zm.) Mam świadomość dobrowolności podania danych osobowych.”